ขอเเสดงความยินดีกับ เด็กชายกวิน ดอกพุด ที่ได้เป็นตัวเเทนของจังหวัดสระแก้ว กิจกรรม Young Smart :”Young ทำดี” ภายใต้โครงการการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรม