คลิ๊ก เพื่อเข้าสู่ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
ปีการศึกษา 2566
https://bit.ly/dskregis2566