การดำเนินงานความปลอดภัยในโรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว