ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนทั้ง 3 คน ที่สอบได้อันดับ 1 ของภาคตะวันออก โครงการทดสอบความรู้ ประจำปีการศึกษา 2565 (เสริมปัญญา)