กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนเตรียมอนุบาล – ชั้นอนุบาลปีที่ 3

วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้วได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาลปีที่ ๓ได้แก่ ฐานเศรษฐกิจพอเพียง , ฐานศาสนา , ฐานปุ๋ยหมักโดยมีบาทหลวงสุดเจน ฝ่นเรือง ผู้แทนผู้รับใบนุญาต / ผู้จัดการ เป็นวิทยาการในการบรรยายเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ในกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดทักษะความรู้ คุณธรรม และได้ลงมือฝึกปฏิบัติจริง