กิจกรรมมิสซาปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้วโดยบาทหลวงสุดเจน ฝ่นเรือง ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการโรงเรียนดาราสมุทร สระแก้วได้ร่วมทำพิธีมิสซาบูชาขอบคุณโอกาสปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ให้กับคณะครู , นักเรียนได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน , คุณครูที่ไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคครั้งที่ ๗๐ ณ จังหวัดราชบุรีและมอบเกียรติบัตรให้กับคณะครู และบุคลกรทางการศึกษาดีเด่น ของโรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว