โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว ขอเเจ้ง “ปฏิทินกิจกรรมเดือนธันวาคม”