งานแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ณ จ.ราชบุรี

โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ณ จ.ราชบุรี
ระหว่างวันที่ 25 – 26 มกราคม 2565