ขอแสดงความยินดี กับคุณครูที่ได้รับเลือกจากชุมชน นักเรียนและผู้ปกครองเป็น #ครูดีที่ศิษย์รัก และได้รับมอบเกียรติบัตรจาก ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 16 มกราคม ที่ผ่าน