กิจกรรมเทิดทูนพระคุณพ่อประจำปีการศึกษา 2565 เเละเนื่องในวโรกาส วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร