ความภาคภูมิใจดาราสมุทร สระแก้ว

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว เข้าร่วมการแข่งงานศิลปหัตถกรรมระดับ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 ระหว่างวันที่ 19-25 ธันวาคม 2565 และ
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง และได้เป็นตัวแทนของ
จังหวัดสระแก้วเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ที่ จ.ราชบุรี