กิจกรรม Summer 2023 (ภาคฤดูร้อน)

กิจกรรมการเรียนภาคฤดูร้อน ระดับชั้นเตครียมอนุบาล – อนุบาลปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566
ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ไว้วางใจให้ทางโรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
ได้ดูแลบุตรหลานของทุกท่าน