กิจกรรม Summer 2023 (ภาคฤดูร้อน)

กิจกรรมการเรียนภาคฤดูร้อน ระดับชั้นประถมศึกษา – มัธยมศึกษาประจำปีการศึกษา 2566
ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ไว้วางใจให้ทางโรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
ได้ดูแลบุตรหลานของทุกท่าน