ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูที่ได้รับรางวัลครูเอกชนดีเด่น เนื่องในวันการศึกษาเอกชน ภาคตะวันออก ครั้งที่ 8 ประจำปี 2567 การศึกษาเอกชน “ การเรียนไร้ขีดจำกัด ”

1. นางสาวศรีอัมพร คำชาลี

2. นางสาวสุกัญญา หาเรือนธรรม

3. นางสาวฐิติมา ดวงแก้ว

4. นางปาริชาต หนุนปราณีต

5. นางวรรณา อุมารัตนวงศ์

6. นางสาวฐานิตดา ขำเนียม

7. นางสาวปุณญนุช ศรีวงษ์

8. นางสาวอำไพ ศรีวงษ์

9. นางสาวรัตติกาล ผงผาย

10. นางสาวชไมพร กิจควร

11. นางสาวศิริวรรณ สีหนองแสง